Program untuk Pesakit Luar

Kaunseling Penagihan

Kaunseling Penagihan adalah kaunseling yang sangat khusus dengan memandang masalah ketagihan dengan serius sebagai penyakit dan bukan hanya bukan hanya gejala isu asas lain tanpa mengeluarkan kenyataan bahawa isu-isu asas telah mencipta kesan ke atas tingkah laku seseorang itu ke arah mengambil alkohol atau dadah.

Penilaian akan dilakukan terhadap masalah dan cabaran seseorang yang menyebabkan mereka menggunakan dadah. Pelan rawatan khusus dibina berdasarkan penilaian. Terapi ini kemudiannya akan membantu klien melalui usaha mereka untuk mencapai matlamat yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri.

Hafizi Harun adalah kaunselor PENGASIH yang berlesen dan berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Beliau adalah Profesional Penagihan Bertauliah Antarabangsa dengan pengalaman lebih daripada 20 tahun dalam bidang rawatan dan pemulihan ketagihan.

Bimbingan Pemulihan

Fokus bimbingan pemulihan adalah untuk menyokong klien dalam mencapai matlamat mereka sendiri dengan menawarkan mereka alat dan panduan yang diperlukan dalam proses seharian untuk mengikuti kaedah pemulihan yang telah mereka pilih.

Ini termasuklah:

Ashwin Thind adalah Jurulatih Sokongan Ketagihan Profesional dan Pemulihan Antarabangsa dengan Diploma Eksekutif Kaunseling Semasa melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana dalam Psikologi Klinikal, Ashwin telah membantu pelanggan kami sebagai jurulatih pemulihan dalaman kami sejak 2016.

Borang Derma

RM
Personal Info

Donation Total: RM30.00

Hubungi Persatuan Pengasih Malaysia

Nur Syabila: +60 11-6292-5050

Untuk pengeluaran resit rasmi untuk pelepasan cukai atau apa-apa pertanyaan, sila hubungi nombor yang tertera di atas.